Ειδήσεις & Σχόλια για Τουρισμό, Περιβάλλον, Οικονομία

Τήλος: Πιστοποιήθηκε ως Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων

Το νησί πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ευρωπαικό πρότυπο Zero Waste Cities Certification χάρη στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας που αντικατέστησε το ΧΥΤΑ και όπου μεταφέρονται όλα τα απόβλητα για διαλογή σε 15 ξεχωριστές ροές, επεξεργασία και μετατροπή σε εναλλακτικό καύσιμο. 

Διαβάστε περισσότερα