Τουρισ(κωπ)τικά™

πρωινά, όχι απογευματινά

Είναι δυναμόν ο πληρώνων να περιμένει να έρθει το απόγευμα και ο κατάκοπος Ιατρός; Απαράδεκτον, ας περιμένουν οι τζαμπατζήδε!