Τουρισ(κωπ)τικά™

'Ελληνας κροίσος με οκτώ γράμματα

...και 2-3 κόμματα