Τουρισ(κωπ)τικά™

Σφραγίσματα & "Δόντια"

Ενώ ένα δόντι συνήθως σφραγίζεται μέχρι 2 φορές και μετά βγαίνει, τα αμαρτωλά αγορανομικού ενδιαφέροντος "δόντια" μπορούν να σφραγίζονται σε ετήσια, μηνιαία ακόμη και εβδομαδιαία βάση.... είναι αθάνατα αυτά τα "δόντια".