Ειδήσεις & Σχόλια για Τουρισμό, Περιβάλλον, Οικονομία

Αθήνα: Διαμαρτυρία εργαζομένων Royal Olympic για έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας

Μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα εργαζομένης που όπως καταγγέλει το επιχειρησιακό σωματείο δεν είχε εφοδιαστεί επί μήνες με τα απαραίτητα μέσα, οργανώθηκε διαμαρτυρία στην είσοδο του ξενοδοχείου στις 22 Μαίου 2023. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για την εντατικοποίηση της εργασίας, τις εθιμοτυπικές επισκέψεις τεχνικού και Ιατρού Εργασίας, για την μη κάλυψη διατροφικών αναγκών των εργαζομένων, την μετατροπή συμβάσεων εργασίας σε πλήρους απασχόλησης, και την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης..