Ειδήσεις & Σχόλια για Τουρισμό, Περιβάλλον, Οικονομία

Αθήνα: 8η παγκοσμίως στον συνεδριακό τουρισμό το 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία της International Congress and Convention Association - ICCA, η Αθήνα με 109 συνέδρια ανέβηκε 8 θέσεις από το προ-πανδημίας 2019.